House Rules


Huisregels

 Toegangs/leefdtijdscontrole mogelijk

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren.

Wij hanteren een minimumleeftijd 23 jaar en wij kunnen u vragen om een legitimatiebewijs

 

Kleding

Indien u zich niet aan de kledingeisen voldoet, kunnen wij u de toegang ontzeggen

 

Camera’s

Camera’s waken over u en onze veiligheid. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond

 

Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie

 

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen

U mag geen hard -of softdrugs gebruiken of bij zich hebben

 

Wapens

U mag geen wapens op zak hebben. Wordt u gesnapt, dan waarschuwen we de politie

 

Agressie

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden

 

Overlast

Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij uw geen overmatig lawaai te veroorzaken of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden

 

Horeca-eigendommen

U mag eigendommen van deze horecaonderneming niet mee naar buiten nemen

 

Eigendommen van bezoekers

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor kleding of andere eigendommen die kwijt zijn geraakt

 

Klachten

Klachten kunt u melden aan een medewerker van dit horecabedrijf

 

Overtreding van de huis –en gedragsregels

Als u de huis –en gedragsregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld

Video

Latest Party Pics

Newsletter

Sign up for our Newsletter. And stay updated

Social media - Follow us on ...